...Máme radost, že vám můžeme představit dva španelské pornografické filmy natočené kolem roku 1925, které svou jemnou perverzností odrážejí zvrácený vkus španelské vládnoucí vrstvy té doby.

Říká se, že tyto dva filmy byly natočeny na osobní objednávku krále Alfonse XIII., jenž byl dědečkem současného krále Juana Carlose a, spolu se svými dvořany, rovněž velkým milovníkem těchto "radovánek pro veselé deštivé večery".

Ve filmech vystupuje několik režisérových osobních přátel s několika pouličními prostitutkami z barcelonské čínské čtvrti.
"Zpovědník aneb farářovo požehnání".
Farář, za cílem uspokojit své prostopášné choutky, přesvědčuje své kajícnice, že jim může být odpuštěno, pouze pokud se podrobí jeho přáním. Nutí je být nahé a využívá přitom jejich zranitelnosti.

"Dámský kabinet".
Starý příběh o lékaři, který zneužívá své pacientky. Lékařova manželka se mstí tím, že souloží s jeho sluhou a s komornou. V tomto filmu můžeme zhlédnout, a to i podle názoru odborníků, jednu z vůbec prvních milostných scén ve třech v dějinách pornografického filmu. To, že se nám oba filmy dochovaly, je hotový zázrak. Filmotéka ve Valencii, která se zabývala jejich zrestaurováním, mlčí o historických náhodách, které jim umožnily přečkat bouřlivá období republiky, občanské války i španelského frankismu.

Se zvláštním potěšením vás tedy zveme ke zhlédnutí těchto filmů a doufáme, že vám udělají stejnou radost, s jakou jsme my tyto dvě perly pornografické kinematografie objevili.